Inleiding

De Ecologische Autoriteit (EA) is één grote augiasstal: een enorme bende. Wat voor vuil werk moet de EA opknappen? Met AERIUS en KDW de stikstofmythe in stand houden!

Bij het RIVM begint het te dagen, en wel op meerdere niveaus. De Ecologische Augiasstal (EA) vindt geen medestander meer in het Bilthovense bastion. Tijd voor een kleine intellectuele tsunami door de ecologische burelen.

Effect van nieuwe inzichten …

Nieuwe inzichten? Ach, ambtelijke molens malen langzaam, en meestal achter de muziek aan. Wat zegt het RIVM nu opeens, als ‘nieuw inzicht’, over het door hen zo geliefde legacy software (een verouderde applicatie die gebaseerd is op achterhaalde technologie en standaarden) AERIUS (met nadruk):

“Uit een recent onderzoek naar onzekerheden blijkt dat de totale onzekerheid voor het berekenen van stikstofdepositie afhangt van het schaalniveau. Landelijk gemiddeld is er 95 procent kans (2 standaard-deviaties) dat de werkelijke depositie binnen 30 procent boven of onder de berekende waarde valt. Op lokaal niveau is de onzekerheid groter, en geldt dat er 95 procent kans is dat de werkelijke depositie binnen 70 procent boven of onder de berekende waarde valt. Aangezien we in deze studie alleen gekeken hebben naar het landelijk beeld, is vooral het eerste cijfer van belang. Ook moet worden genoemd dat dit gaat om de berekeningen uit het verleden. Voor berekeningen in de toekomst is de onzekerheid groter vanwege de hierboven genoemde punten.

Voor toekomstige berekeningen is de onzekerheid nog groter? Echt waar? I’m not gonna say I told you so, but I told you so. AERIUS is garbage - vuilnis. Aan de hand van de validatie studies van het RIVM zelf, met bijbehorende meetdata, heeft collega Matt Briggs dat al lang boven tafel gekregen.

Hoe dat ook zij: we hebben het lokaal dus over een depositieonzekerheid van ± 70%, zegt het RIVM (met de obligate 95% waarschijnlijkheid, die nietszeggend is omdat die betrekking heeft op de modelparameters en niet op de daadwerkelijk depositie molen; de onzekerheid omtrent stikstofdepositie is dus nog veel groter!)

Tot zover het RIVM over hun legacy software. Ik kom nog terug bij hun ‘nieuwe inzichten’. Nu eens kijken wat er gebeurt in de Ecologische Augiasstal.

Advies over een NDA van de EA, AI, ES?

Leuke afko’s allemaal. Maar we gaan het hebben over het Advies over de Natuurdoelanalyse (NDA; afko 1) van het Wierdense Veld in Overijssel. Wat zegt de Ecologische Augiasstal; de spanning is om te snijden:

“… De huidige stikstofdepositie is, ook volgens de NDA, (nog) veel te hoog: gemiddeld 1184 mol N/ha/jaar en 1217 mol N/ha/jaar voor respectievelijk actieve en herstellende hoogvenen. Dat is ruim 2 maal zo hoog als de KDW voor deze habitattypen (500 mol N/ha/jaar). Kwaliteitsverbetering, zoals opgenomen in de doelen, kan voor dit gebied niet worden verwezenlijkt zonder beperking van de stikstofdepositie, richting het niveau van de kritische depositiewaarde.”

Wow; alsof ChatGTP/Perplexity/Socratic of andere AI (artificial intelligence; afko 2) chatbots aan het werk zijn geweest. Jokes aside, laten we inzoomen. Het gaat over dit gebied (zoals in AERIUS opgetekend; zie verder onder andere de slag om het Wierdense veld):

Met droge ogen onderschrijft de EA dus het gebazel van de NDA dat op 108 m2 berekend kan worden, door AERIUS, dat per jaar 1184 mol N/ha neerdwarrelt. Alle AERIUS resultaten worden in alle EA-adviezen op dezelfde onzinnige pseudowetenschappelijke manier gepresenteerd.

Laat ik, conform de uitspraken van het RIVM hierboven, ‘iets preciezer’ zijn: er dwarrelt tussen de 350 - 2000 mol N/ha/jaar neer op deze postzegel, waarde EA-ecologen!

Zoals we weten (als in: echt weten) zijn de AERIUS-berekeningen nog veel onnauwkeuriger.

Dan nog wat: een hectare is 10 000 m2; we hebben het hier over ± 100 m2. Moet ik verder nog iets opmerken over onzekerheid, precisie? Ach, laat ook maar.

Nou; we zijn er bijna doorheen waarde lezers. Nog even doorbijten.

Want we moeten het nog hebben over die vermaledijde pseudowetenschap van de kritische depositiewaarden - KDW. Daar heeft het RIVM ook iets heel interessants over te zeggen.

ES - de Ecologische Stupiditeit (afko 3)

We hebben in ons Nitrogen Critical Loads: Critical Reflections on Past Experiments, Ecological Endpoints, and Uncertainties voor het eerst diverse onzekerheden van KDW blootgelegd. Het RIVM doet dat nu ook, maar dan heel omzichtig (met nadruk):

“Over het algemeen zijn de depositiecijfers minder gevoelig voor actualisatie dan of de KDW wel of niet wordt overschreden. Dat komt doordat de KDW een binair karakter introduceert: hij is namelijk wel óf niet overschreden. Met een kleine verandering in depositie kan een habitat van niet naar wel overschreden veranderen, of andersom. Als voorbeeld een habitattype met een KDW van 1200 mol/ha/jaar. In eerste instantie berekenen we een depositie van 1180 mol/ha/jaar en wordt de KDW niet overschreden. Als de depositie door een actualisatie met 3 procent toeneemt naar 1220 mol/ha/jaar, wordt ineens de KDW wel overschreden. Het areaal onder de KDW verandert van 100 procent naar 0 procent voor dit stuk natuur, terwijl de werkelijke situatie weinig is veranderd.”

Voelt u ‘em? Een binair karakter? De RIVMers maken met deze opmerkingen duidelijk dat de ‘onzekerheidsbal’ niet alleen bij ‘hun’ AERIUS ligt maar ook bij de KDW van de ecologen.

Ik zal de bovenstaande quote ‘vertalen’: KDW drukken helemaal geen ecologische risicowaarden uit!

Samenvattend: met de EA hebben we feitelijk met een ES te maken. Zoals mijn oude vader ooit zei: dom zijn is niet erg; het wordt pas vervelend als je ermee te koop loopt. Dat doet de EA - excuus de ES - schaamteloos op hele hoge kosten van heel veel anderen.