Inleiding

De stikstof uitspraken van de Raad van State hebben de samenleving miljarden gekost. Om niet. En dat allemaal om een klein, maar door de Raad van State, onbegrepen woord: significant.

De Raad van State bevindt zich, helaas, in ‘goed (lees: broos) gezelschap’. Ook onderzoekers van met name ecologische signatuur begrijpen weinig tot niets van dit woord.

Desalniettemin vergrijpt de Raad van State zich tientallen malen aan deze term in haar uitspraken om redenen die een aantal auteurs van naam en faam, waaronder uw (faamloze) waarde blogger, uit de doeken doen.

Hier vindt u alvast de korte samenvatting van ons artikel; collega Rotgers geeft op de site van Stichting Agrifacts ook een korte inleiding. Op mijn Researchgate pagina is de gehele tekst te vinden.

“Significantie is niet significant”

Dit schrijven is gemotiveerd door de manier waarop de Raad van State (RvS) het woord “significant” gebruikt in belangrijke stikstof-uitspraken. Dit woord wordt tientallen malen gebruikt in drie uitspraken die de onderzoekers van dit artikel hebben bestudeerd.

Middels een uitgebreide analyse van de auteurs blijkt dat de RvS in haar stikstofuitspraken taalkundige, wetenschappelijke en juridische wanorde creëert door de statistische en taalkundige betekenissen van de term “significantie” onterecht en onoordeelkundig te vermengen.

Er is namelijk geen enkele overlap tussen het domein van de statistiek en het domein van de taal bij het overwegen van de term “significantie”.

Door twee onvergelijkbare termen aangeduid met hetzelfde woord onkundig te verhaspelen, ontdoet de RvS de onderwerpen die door haar als “significant” worden aangeduid van enig belang en betekenis.