Inleiding

Kwam via een kompaan het artikel Kennis in de Tweede Kamer: door wie laten Kamerleden zich informeren? tegen van Dieuwertje Kuijpers dat in Vrij Nederland op 30 maart jl. verscheen. Toch wel een beetje een Prof. dr. ir. P. Akkermans-momentje, minus een toekomstige minister’s post natuurlijk. Leest u even mee:

“Neem bijvoorbeeld het rondetafelgesprek over de kwaliteit van de stikstofcijfers. Daar verscheen op de expertlijst onder de noemer ‘wetenschapper’ Jaap C. Hanekamp, naast het RIVM en TNO. Wat er niet bij stond, was dat Hanekamp ook verbonden is aan de brancheorganisatie AgriFacts en Stichting Mesdag (LTO). Voor deze laatste organisatie schreef hij een omstreden rapport over de meetmethoden van het RIVM dat later moest worden gerectificeerd.”

Mijn naam wordt dus genoemd! Het fascinerende is dat waarde Kuijpers werkelijk alles fout heeft over mijn persoon en mijn werk en dientengevolge de lezer misleidt met drogredenen.

Ik kan de auteur hier dus werkelijk op geen enkele, feitelijk juiste, opmerking betrappen.

Dat maakt dit stukje tekst tevens te leuk om niet op te reageren. Ik beloof dat ik het kort zal houden. Persoonsverheerlijking moet niet uit de hand lopen, n’est-ce-pas?

‘Wetenschapper’??

Waarde Kuijpers: waarom die aanhalingstekens? En: wat is een wetenschapper eigenlijk? Nou, dat is iemand die wetenschappelijk onderzoek doet. Simpel. Laat ik dat nou toch bijna dagelijks doen!

Ik ben ook nog eens verbonden aan twee universiteiten. Oh ja: ik heb tientallen wetenschappelijke publicaties, veelal met collega’s, geschreven en gepubliceerd. Sommigen daarvan zelfs pier-reevjoed!

Als het toch over peer-review gaat: ik was uitgenodigd voor de betreffende hoorzitting omdat ik een omvangrijke publicatie had uitgebracht met collega Matt Briggs over kritische depositiewaarden (KDW).

En dan nóg wat: ik ben ook lid geweest van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Dus wederom: waarom die aanhalingstekens? Wat wilt u daarmee insinueren? Ik ga niet raden; u mag het zeggen.

Agrifacts en het Mesdag Fonds

Waarde Kuijpers: ik ben noch aan Agrifacts noch aan het Mesdag Fonds verbonden. Ik heb regelmatig op deze blogsite melding gemaakt van Geesje Rotgers, die ik steevast met collega aanspreek.

Omdat ik in dienst ben van Agrifacts? Nope!

Ik werk met zeer gewaardeerde collega Rotgers samen op een aantal vraagstukken. Sterker, we hebben samen publicaties uitgebracht waaronder de nu al legendarische Criticizing AERIUS/OPS Model Performance en onze Rebuttal On RIVM’s Critique Of Briggs et al. AERIUS/OPS Model Performance.

En nee: ik heb niets van doen met het gerectificeerde rapport van het Mesdag Fonds waar u naar verwijst. Ik heb op geen enkele wijze daaraan bijgedragen. Niet dat ik dat een probleem zou vinden: het feit dat de auteurs en het Mesdag Fonds zo snel hebben gerectificeerd is de koninklijke (wetenschappelijke) weg.

Die koninklijke weg is door het RIVM ten aanzien van AERIUS(OPS) nog steeds niet genomen. AERIUS had allang de prullenbak in gemoeten. U bent dus aan het verkeerde adres, waarde Kuijpers.

Poisoning the well - de ‘autoriteit’ van drogredenen

Waarde Kuijpers: uw tekst ten aanzien van mijn persoon en datgene wat ik wel of niet doe (aanhalingstekens; echt waar?) behelst niets anders dan poisoning the well.

Dat wil zeggen: u beïnvloedt de lezer, op voorhand, bewust met deze drogreden van het ‘kwade daglicht van triviale verzinsels’ uiteraard zonder één kwestie waar ik over heb geschreven of gesproken van welke aard dan ook inhoudelijk op te voeren.

Wederom, u hebt, feitelijk, niets te melden, omdat alles wat u over mij schrijft feitelijk onjuist is. De genetische drogreden, die ook door uw verhaal is geweven, krijgt u van mij cadeau.

De intellectuele vadsigheid die hier wordt ten toon gespreid, beschouw ik als typerend voor onze tijd.

Het inhoudelijke discours van welke aard dan ook is zóóó moeilijk! Studeren is zóóó moeilijk, en tijdrovend ook! Dan maar een paar verdachtmakingen en onjuistheden er tegen aan gegooid om iemand bewust in een kwaad daglicht te plaatsen. Want ja: iederéén is lui, toch?

Moet ik nu gaan zeuren om een rectificatie?

Welnee! De flagrante desinteresse voor kennis en inhoud, het lukraak strooien met verzinsels en drogredenen maakt dat een rectificatie, als die er al zou komen (journalistieke vrijheid enzo), vast net zoveel nonsens zal bevatten als geciteerd stukje tekst, ter voorkoming van gezichtsverlies is mijn inschatting.

In Hosea 4:6 staat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat jij kennis verworpen hebt, verwerp Ik jou, dat jij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar jij de wet van jouw God vergeten hebt, zal ook Ik jouw zonen vergeten.”

Nee, het gaat hier niet over wetenschappelijke kennis of iets dergelijks (en ook niet over waarde Kuijpers!), maar over de fundamentele kennis van recht en gerechtigheid als peilers van de goede samenleving. Recht doen is, minimaal, geen leugens over iemand als waarheden verkopen.

Nuff said!