Eerlijk gezegd, het coronaverhaal en alle paniek daaromtrent ben ik meer dan zat. Ik wil er eigenlijk nooit meer over schrijven. Nou, vooruit, nog één keer (hoop ik), en dan ben ik er klaar mee. Ik heb nu zelf ook corona. Lastig: ja. Ernstige klachten: nee, ondanks mijn asthma.


Allereerst, de Brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs loopt als een tierelier. Zie dit statement van de opstellers.

De huidige minster van VWS, Ernst Kuipers, ziet echter nog steeds brood in een 3G-beleid. De redenen daarvoor zijn …. Geen idee.

Het wordt treuriger: een vaccinatiebewijs is 270 dagen na de laatste vaccinatie niet meer geldig. Na een boostervaccinatie is het vaccinatiebewijs weer geldig. De geldigheid van het herstelbewijs wordt 180 dagen.

Dus: de mRNA-prik beschermt effectiever tegen corona(varianten) dan natuurlijke immuniteit, met de aantekening dat het huidige mRNA materiaal in de prik codeert voor een niet meer bestaand ‘vintage’ spike-eiwit. Echt waar?

Daar geloof ik geen barst van (vrij naar mijn eerste promotor prof. L. Brandsma).

Kortom: terug naar de oorspronkelijk trial-studies van Pfizer en Moderna. Die zijn beiden op 4 november 2021 in de New England Journal of Medicine gepubliceerd.

Okay. Wat zijn de belangrijkste eindpunten van elk willekeurig medicijn?

Simpel: het voorkomen van ernstige klachten/ziekte en overlijden. Als SARS-CoV-2 je alleen een snotneus kan geven (wat niet het geval is!), is dat niet bijster interessant.

Op naar de paper Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months en de Supplementary Appendix. Wat zegt de Pfizer-trial over het beschermende effect van hun product tegen overlijden? Nou?:

De Pfizer-trial laat dus onomwonden zien dat hun mRNA product niet beschermd tegen overlijden. Er is zelfs een persoon méér overleden in de prik-groep. Pardon?

De volgende paper, dat wil zeggen het Moderna-product: Efficacy of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine at Completion of Blinded Phase. Wat zegt de Moderna-trial over het beschermende effect van hun product tegen overlijden?:

De Moderna-trial laat eveneens onomwonden zien dat hun mRNA product niet beschermd tegen overlijden.

Vreemd genoeg laat een FDA-document over de Pfizer-trial een ander mRNA/placebo sterfteratio zien: 21 overledenen in de prik-groep en 17 in de placebo groep. Niemand weet waarom dat zo is. De FDA stelt ons zonder enige bewijs gerust: “None of the deaths were considered related to vaccination."

Waar gaat het coronatoegangsbewijs eigenlijk over, volgens minister Kuipers?

In ieder geval over de effectiviteit van de mRNA prik van deze twee fabrikanten tegen ernstige gevallen van COVID-19, zoals het afgesproken ‘immuniteitsverschil’ in dagen tussen herstel (180) en de prik (270) suggereert?

Niet dus, zoals, oh ironie, de wetenschappelijke studies zelf laten zien.

Nogmaals: waar gaat het coronatoegangsbewijs over? Is het een opstapje naar het biometrische paspoort met later toe te voegen functionaliteiten zoals contactloos betalen? Vergaande burgercontrole? Gehoorzaamheidstraining (want we moeten blijven ‘boosteren’ volgens onze overheid, want anders …)?

Een ding is zeker: met volksgezondheid heeft het niets te maken; met de uitholling van mensenrechten en bijbehorende sociaal-maatschappelijke schade des te meer.

Dus is er maar één begaanbare route: onmiddellijk stoppen met dit monstrum.