Het antwoord op de vraag lijkt voor de hand te liggen. Wij allemaal! Samen tegen corona. Natuurlijk. Het prijskaartje zal niet mis zijn. Maar een columnist van De Volkskrant heeft een betere oplossing.

Rutte kiest ervoor om grote delen van de Nederlandse bevolking te verarmen is de ronkende kop van de tekst van Heleen Mees die op 6 mei verscheen in genoemde landelijke krant. Wat is haar punt precies?:

“Uit een peiling van het actualiteitenprogramma EenVandaag blijkt dat zeven op de tien Nederlanders vreest dat de ‘gewone man’ zal opdraaien voor de kosten van de coronacrisis. De herinneringen aan de financiële crisis van 2008 zijn duidelijk nog vers. Zoals een van de panelleden zei: ‘Ik zie het gebeuren dat wij burgers straks gestraft worden voor de overheidssteun aan grote bedrijven nu.’ Een ander panellid merkte op dat ‘de zwakken altijd de klos zijn terwijl de rijken en de grote bedrijven buiten schot blijven.’ …

Volgens onderzoek van Johan Verbruggen en Peter Keus van De Nederlandsche Bank is de lastendruk op huishoudens als percentage van het netto ­beschikbare inkomen van 2008 tot en met en 2016 met bijna 15 procent gestegen. Ook voor de financiële crisis steeg de lastendruk op huishoudens al flink: van 2002 tot en met 2007 met bijna 10 procent. In totaal steeg de lastendruk op huishoudens tussen 2002 en 2016 met een duizelingwekkende 25 procent. Bovendien daalde in die periode de arbeidsinkomensquote onder druk van de globalisering en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daardoor daalde het beschikbare huishoudensinkomen per hoofd van de bevolking in Nederland met 2 procent, terwijl het in de ons omringende landen tussen 2002 en 2016 gemiddeld met 10 tot 20 procent steeg. …”

Okay. Duidelijk. Dat Nederlanders veel belastingen betalen wisten we al. What’s new. Wat maakt een beetje extra belastingen dan uit, kun je je afvragen? Nogal veel geeft Mees aan: de lastendruk is in zo’n 14 jaar met 25% gestegen. Goed punt.

De oplossing die Mees voorstelt is welhaast klassiek ‘socialistisch’ (nadruk toegevoegd):

“In de coronacrisis schiet de overheid de grote multinationals met miljarden overheidssteun te hulp. Centrale banken springen bij door goedkope leningen te verstrekken. Dat is nodig omdat grote bedrijven zich de afgelopen jaren tot over hun oren in de schulden hebben gestoken om het rendement op aandelen te verhogen en nu niet over een oorlogskas beschikken om de kosten van de pandemie te dekken. …

De coronacrisis is ook bijvangst van de globalisering waarvan vooral grote multinationals en hun aandeelhouders profiteren. Nu bedrijven weten dat ze in tijden van nood altijd gered zullen worden door de overheid en centrale banken, zullen ze alleen maar roekelozer worden. Als Mark Rutte de coronatekorten niet monetair wil financieren, dan moet hij er in ieder geval voor zorgen dat de kosten van de coronacrisis worden verhaald op de winnaars van de globalisering en niet op de verliezers.”

De verliezers zijn ‘wij’ natuurlijk, de ‘gewone burger’. Maar wie moet eigenlijk opdraaien voor de pandemie? De multinationals natuurlijk. Wie anders. Zij profiteren het meest van de globalisering, die mede bijdraagt aan de huidige crisis, aldus Mees.

Mees stapelt hier een interessante hoeveelheid drogredenen: een ad hominum (persoonlijke aanval), een non sequitur (het volgt er niet uit), pathos (lezerspubliek bespelen), associatie, en nog een paar. Genoeg keuze dus (zie verder deze wikipagina) in een ondermaats beargumenteerd stuk. What’s new.

Het gaat er mij hier niet om dat multinationals wel of geen belastingen zouden moeten betalen, of dat de Nederlandse bevolking te veel lasten worden opgelegd (wat waar is, denk ik).

Het gaat mij om de valse associatie tussen de globaliserende multinationals en corona. De hoofdverantwoordelijke voor meer):

![](/images/uploads/WHO tweet.jpg)

Een vreemde en onzinnige column dus. En de rest van de wereld zit met de gebakken peren. Deze pandemie legt ook de zwakheden van Nederland, die het beeld van ‘overgeorganiseerd’ nog al eens oproept, bloot.

De gezondheidszorg, die veel aandacht krijgt, moet nu op zeer kostbare wijze -namelijk met een economische recessie- gefinancierd worden. En dat ondermijnt tegelijkertijd diezelfde gezondheidszorg.

We hebben dus een ‘plandemic’ gecreëerd, mede dankzij een te smal expertteam die weinig kaas heeft gegeten van een brede maatschappelijke risico afweging, gekoppeld aan een brede maatschappelijke paniekreactie en een gebrek aan IC-ruimte. De lab-initio cartoon van Nick D. Kim spreekt boekdelen.

Het wordt dus tijd voor een herprioritering van zaken die echt belangrijk zijn voor Nederlandse burgers. Ik heb wel een paar ideeën, maar daar zal ik u niet mee vermoeien. In ieder geval zal de Chinese regering door de Europese landen op het matje moeten worden geroepen. Dat lijkt mij een stuk zinvoller dan laf de multinationals de schuld geven.