SARS-CoV-2 - lab of markt?

Een soort van update. Op 14 mei verscheen er een Science-artikel met de titel Investigate the origins of COVID-19. Dit zeggen de auteurs: “We must take hypotheses about both natural and laboratory spillovers seriously until we have sufficient data. A proper investigation should be transparent, objective, data-driven, inclusive of broad expertise, subject to independent oversight, and responsibly managed to minimize the impact of conflicts of interest.”

Zoönose stress ...

Alarm (nadruk toegevoegd): “Wetenschappers van de vakgroep Psychologie van Risico, Conflict en Veiligheid van de Universiteit Twente luiden de noodklok. Volgens hen zijn Nederlanders zich niet voldoende bewust van het risico op het ontstaan van ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens, een zoönose genoemd. Het coronavirus is zoals bekend een zoönose.

Pagination


© 2019. All rights reserved.